Cartells i anuncis

– Martes 14 de junio – La Vanguardia – página 11 –

Una festa al Palau de Pedralbes
Amb motiu de les properes vacances d’estiu i tenir d’absentar, per tant, diverses de les senyoretes estudiants residents al Palau de Pedralbes, diumenge a la tarda es va celebrar un brillant concert al saló principal que semblava atestat de distingides famílies. Entre els concurrents figuraven la famílies del rector de la Universitat, doctor Serra Munter, el conseller de la Generalitat Senyor Gassol; l’assessor tècnic de Cultura sr. Aynaud; el catedràtic senyor Amorós; el secretari de l’Escola Normal de la Generalitat, senyor Sanz; senyora Carmen Karr; el doctor Isamat i família, la professora de l’Escola del Magisteri primari, senyoreta Cuscurita, i els diputats a Cortes señores Puig Ferrater i Sbert.
També hi eren la major part dels directors i directores dels grups escolars.
Va començar la festa amb unes paraules de la senyoreta María Luz Morates, en què va expressar el significat de la festa, així com el caràcter que revestia, que era el de la simple intimitat.
Va donar les gràcies a tots per haver honrat amb la seva presència l’acte.
Seguidament la senyoreta Pilar Jaimez va interpretar al piano escollides pàgines dels més famosos mestres.
Després de les senyoretes Emijia García i Antonia Darida van executar danses clàssiques sota la direcció de les intel·ligents professores Madamme Ivonne Attenelle i la senyora Rita García, que van ser així com la senyoreta concertista, molt aplaudides.
Per trobar-se indisposada no va poder prendre part en el concert la senyoreta Pilar Rufí, recitant, si no, unes belles poesies de tema infantil, la senyoreta María Luz Morales.
La segona part de la festa va estar a càrrec de la professora de piano senyoreta Maria Vallès, que va interpretar així mateix selectes obres dels millors autors, i del mestre de danses do Joan Magriñá.