Heus aquí un altre artista espanyol, aquesta vegada un ballarí, que és descobert a l’estranger, o poc menys. I diem això perquè quan Alfons Rovira feia els primers passos al Liceu, ens cap la satisfacció de comptar-nos entre els primers crítics barce…

+ info