Anunci a la Vanguardia
– 1942 – dissabte 28 novembre – pàgina 7
– Els Teatres –
Festival de danses espanyoles
La sessió de danses espanyoles organitzada pel “Foment de les Arts Decoratives” tindrà efecte avui dissab…

+ info

Anunci a la Vanguardia
– 1940 – DIMECRES 9 octubre – pàgina 4
PALAU DE LA MÚSICA
3 únics concerts
Avui dia 9 (nit) i 12 i 13 (tarda)
ROSA SANZ, CONCHITA OLIVER, JOSEFINA Porcet, CRISTOBAL ALTUBE i PA…

+ info