Una petita representació de ballarins del ballet estable del Liceu ens vàrem reunir el passat 21 de juliol amb la periodista Valèria Gallard al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Valèria Gallard que és redactora de cultura de “El Punt Avui”, tenia especial interès a obtenir la màxima informació de quant nosaltres formàvem part del ballet titular del teatre; saber quins ballets vam estrenar; les nostres trajectòries abans i després de dissoldre’s la companyia, i tot allò que fos important d’aquelles temporades.

Aquest article dóna a conèixer un recorregut històric i molt important de la dansa al nostre país, posant de manifest que els que vàrem formar part d’aquell ballet volem que es reconegui el treball i tots els projectes artístics en forma de dansa portats a terme durant aquells anys i dels quals en vàrem ser protagonistes. I també recuperar de l’oblit la figura del mestre Joan Magrinyá com la de tants i tants ballarins i ballarines que varen formar part del ballet titular del Gran Teatre del Liceu.

– Reportatge EL PUNT AVUI