Anunci a la Vanguardia
– 1940 – DIMECRES 9 octubre – pàgina 4
PALAU DE LA MÚSICA
3 únics concerts
Avui dia 9 (nit) i 12 i 13 (tarda)
ROSA SANZ, CONCHITA OLIVER, JOSEFINA Porcet, CRISTOBAL ALTUBE i PABLO VIDAL.
Primers valors espanyols: TRINI BORRULL i JUAN MAGRIÁ, veritables mags de la dansa. – JOSEFINA IZART, celebradíssima ballarina clásica.- 6 primeres ballarines i Orquestra del Gran Teatre del Liceo.- Mestre director: JOSÉ SABATER